Chechen Military Police to #Syria

Video was shot in Khankhala basis. However, no details about its deployment and tasks.

http://www.kavkazr.com/a/hankala-chechentsev-otpravlyayut-sluzhit-v-siriyu/28159413.html