#Syria |Euphrates Shield 3| TU air attacks killed 2 foreigners/PKK near alBab

 

foreigners_pkk