#Syria|#AleppoExterminated|RU airstrikes don’t target Daesh|Infografic

airstrikes-augut_nov_16